Projekt

Här nedan visa ett litet urval av våra case som vi har varit inblandade i.

Vill du veta mer?

Ljusteknik är vår hemmaplan. Men nya frågor uppkommer ständigt. Inom ramen för befintliga och planerade projekt står vi till förfogande med vårt kunnande.