Apotek Lejonet

Uppdrag

Apotek Lejonet från 1896 vid Stortorget i Malmö behövde en modern men pietetsfull belysning, såväl ute som inne. Fasadens upplevda gestalt definieras inte bara av material och form utan även av ljuset och dess riktning, färg och ton.

Kund

Apotek Lejonet

Ljusdesigner

Joaquim de Abreu –
Abreu Design Studio AB

År

2019

Ort

Malmö