Hur lång LED-strip?

När det gäller att driva LED så finns det två olika typer av LED-armaturer.

Konstant spänning

De här LED armaturerna drivs med antingen 12V, 24V eller 48V. Vanligast är 24V av dessa. Största delen av LedLab´s LED strip drivs med 24V även om vi har en del specialfall med 12V och även med 48V. Drivdonet som används ser till att hålla spänningen konstant, tex 24V. Kör man flera armaturer på samma drivdon så parallellkopplar man dem.

Ledlab Karizma Luce

Konstant ström

De här LED armaturerna drivs med konstant ström. Vanligast är 350, 700 och 1050 mA men det finns ett spann från 200mA upp till 2800mA.
När det gäller konstantströmsdrivna armaturer så seriekopplar man dem om man kör flera armaturer på ett drivdon. När man seriekopplar så behöver man dels hålla koll på att man har drivdon med rätt ström men även med tillräcklig spänning. Varje LED chip har en viss framspänning. Seriekopplar du dem får du multiplicera LED modulens spänning med antalet armaturer i serie. Drivdonet ger konstant ström till LED armaturen och det är viktigt att välja rätt drivdon för aktuell LED armatur. All info ska finnas att hitta på armaturen.

Ta till vana att aldrig koppla eller bryta slingan med ström på. Koppla först färdigt alla armaturer och anslut sedan strömmen. Bryter man sekundärslingan med ström på så kan det resultera i att LED armaturen en kort period får fel ström och detta kan förstöra LED chippet i armaturen. Många moderna drivdon har inbyggd funktionalitet som ser till att LED chippet ej skadas vid en eventuell frånkoppling med ström på slingan. Dock inte alla. Därför följ alltid principen ovan.

Dimring av LED

Pulsviddsmodulation (PWM)
Innebär att man driver lysdioderna med en modulerad fast driftström. Med PWM så hackas
sinuskurvans toppar av. Frekvens bör enligt Belysningsbranschens nuvarande uppfattning inte vara lägre än 300 Hz. Uppfattningen är att ju högre frekvens desto bättre. (Ex LedLab´s SLIM-2CV-Casambi – 4000Hz)

Strömreduktion (CCR) /Amplitudmodulering (AM)
Innebär att strömmen till lysdioderna regleras ner och därmed sänks ljusflödet. Med AM modulering så justeras sinuskurvans längd.

Hybrid dimming
är en teknik där ovanstående system kombineras. Vid högre ljusflöden används AM teknik och vid låga ljusflöden (< ~35%) växlar driftdonet automatiskt över till PWM teknik.

Ledlab Karizma Luce

Flimmer

De här LED armaturerna drivs med antingen 12V, 24V eller 48V. Vanligast är 24V av dessa. Största delen av LedLab´s LED strip drivs med 24V även om vi har en del specialfall med 12V och även med 48V. Drivdonet som används ser till att hålla spänningen konstant, tex 24V. Kör man flera armaturer på samma drivdon så parallellkopplar man dem.

Vanliga sätt att dimra med är:

  • 230V dimring, bakkant och framkants dimring. Kallas även phase cut, trailing edge och leading edge. Med detta sätt placerar man en dimmer på 230V sidan innan själva drivdonet. Drivdonet dimrar sedan LED armaturen.
  • 0-10V och 1-10V dimring. Här får styrdonet eller drivdonet en signal, antingen 0-10V eller 1-10V, och dimrar sedan utefter inkommande värde.
  • Återfjädrande tryckknapp, push dim. Här dimrar man på fasen som sedan kopplas till dimeringången på drivdonet. Man ansluter obruten fas direkt till donet men även den fas som kommer från tryckknappen ansluts till donet (till särskilt markerad dimmeringång).
  • Potentialfri tryckknappsdimring är när drivdonet eller styrdonet har en ingång för återfjädrande tryckknapp där kretsen bara sluts och öppnas (ingen fas inkopplad). Sker på sekundärsidan av drivdonet (lågvoltsidan).
  • Dali, en digital signal från ett överliggande styrsystem. Kopplas in i det Dali anpassade donet. Mycket vanligt förekommande styrsystem. Dalisignalen kan komma från tex system så som Casambi, Plejd, Lutron, Dalcnet, Crestron, KNX mm.
  • DMX är också en digital från ett överliggande styrsystem, tex ett ljusbord eller en styrpanel. Vanligt med DMX vid scenbelysning tex.
  • Casambi som är en blåtansstyrning av LED belysning. Man bygger scener i en app. Kan enkelt programmera in dem i Casambi återfjädrande tryckknapp tex.
  • Plejd som också är en blåtandsstyrning av LED.

Styrning av Tunable White och RGBW

För att styra LED armaturer med flera färger på ljuset så behöver man don med flera kanaler eller utgångar. Dessa styr man individuellt och kan på så sätt hantera färgerna. Detta kan sedan hanteras av flertalet av de ovan beskrivna sätten att dimra LED.

LedLab hjälper dig

LedLab erbjuder drivdon och styrdon med de flesta av ovanstående tekniker och vi har möjlighet att ta fram lösningar anpassade olika förutsättningar. Tveka inte att rådfråga oss så lovar vi att guida dig fram till den optimala lösningen just för ditt projekt.

Vill du veta mer?

Ljusteknik är vår hemmaplan. Men nya frågor uppkommer ständigt. Inom ramen för befintliga och planerade projekt står vi till förfogande med vårt kunnande.